http://rospil.ru/

 

 

      

      

     

 

             "" 

" www"  -  -

 

!

 

* *

 

" " ()

 

 

- !!!http://bd.fom.ru/cat/societas/image/autonomy/
(, , .) . , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/t905609
, // , , , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/t905612
, - // , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/t905610

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/o905702
, () . , .
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/t905611

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/of19992903
- , . , Ψ
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/autonomy/t905608

 

 

 


", "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of024704
( )
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d022827
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/obr0301

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of033003
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d040734

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of040506

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d040115

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb040115
-next:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d022824

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of042503

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d047703

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d047726

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of042502

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d042609

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb042603
-
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of042504

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d030110

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d030130

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb030109
, -
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of041506

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d047702

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d047724

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of033303

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d030131
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of034106
" ... "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of014505
" - "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of011505
" - "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of010907
"" "" :
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of014005
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d014135
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb014111
" ""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d014112
- , ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of014506

http://bd.fom.ru/cat/man/

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d020822
,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d020627
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of014607
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d022809

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/pe020208

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d014510

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d014532

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d014533

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb014508
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb010907
: , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d020608
: , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb020607
: , ? ( )
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d020735

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d022411
"" - ""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of022203
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of020604
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of020603
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010324
" , ?"
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of010506
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010407
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb010406
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010124
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d003625
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010123

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010432

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of010404

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d003633

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d003634

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/ks0009293

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010310

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010328

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tb010309
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010908
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d002729
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d002730
- " -"
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of004307
- " "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of010102
: ""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d001537
: " "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d001911
" "?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of010405
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d010533
, -...
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of010106
" " "", "" ,


http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19940803
, ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19943507

,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19940603
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19984403
,

.? ( .)
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tm000723

? ( .)
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/tm000722
: ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19992204

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of040106
,


http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19961003

http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/d000843
,

, ? ( )
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/t906302
, ,

?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/t8044708
, , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/t906301
, ,

? ( )
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/t8034925
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/of19974105

http://bd.fom.ru/cat/man/valuable/

,

""


" "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d010324
""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d010124
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19974304
,

?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/t906007

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19980104

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19972804

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19961306

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d010310

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d010328

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb010309

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d000638
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d001037
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d000838
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d001134
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/ks010318

http://bd.fom.ru/cat/man/sentiments/
:
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d001234

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19980205
- " "
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of010102
,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19961408

http://bd.fom.ru/cat/man/sentiments/cloud
.
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d011724
( )
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d010435
( )
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d010436
2000
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19984606
, -...
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of010106
?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of011405

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of033002
: ?
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d033124

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d012540

http://bd.fom.ru/cat/man/sentiments/

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d030812

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d030910

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d031009

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d031110

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d031209

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d031310

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d031409

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d031510

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb030810

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb031007

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb031107

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb031207

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb031307

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb031407

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb031506
, ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d053416
, ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d053425
, ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of053425
, ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb053413

http://bd.fom.ru/cat/man/sentiments/cloud

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d033109

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/d033123

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb033105
, ,

-
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19952809
, ,

"", ""
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19941605
, ,
http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19961206

http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/of19960804

 

.

,


1991- : " , " , II, ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8038604
- ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8041912
... - ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t906013
, ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8036125
?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8038602
,
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/of033005
, - ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8041911
, ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t906015
, .., ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t906014
, , -, , , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8036126
, - , 17 - ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8038601
. , ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8038603

http://bd.fom.ru/cat/societas/image/istoriya_rossii/
, . ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8036127
, ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t8041913
, ?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/t906016

http://bd.fom.ru/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/
.
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/d001013
.
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/tb001012
.
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/d001048

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/d014428

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/d014429

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/tb014408
.
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/istoriya_rossii/otnoshenie_k_proshlomu/of002605

 

, ?


""
http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/caucasian
" "
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/of011602

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/judas

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/chinese

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/
-
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/of021606

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d044110

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d044125

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/tb044107

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d041015

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d022936

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/deutchland

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/migrants
. 1. ..

" 11 ".
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/sem0211251

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d011628

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/chechenian
:
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d041335
?
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/of044003

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d011628

http://bd.fom.ru/cat/societas/nation/xenophobia/chechenian
:
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/xenophobia/d041335

- 2006 .